Lĩnh vực kinh doanh

Công ty TNHH thương mại và vận tải Quyết Tiến

là đơn vị kinh doanh vận tải chuyên nghiệp, có truyền thống đoàn kết và kinh nghiệm, năng động sáng tạo trong công việc từ ngày thành lập. Công ty Quyết Tiến với tiêu chí “Phát triển bền vững, lâu dài – an toàn – uy tín – hiệu quả”. Công ty đã có những định hướng kinh doanh cụ thể và linh hoạt được điều chỉnh thường xuyên tùy theo tình hình biến động về thời điểm và nhu cầu vận tải hàng hóa, đưa ra mục tiêu, biện pháp thực hiện kế hoạch sát với thực tế thị trường.

Các lĩnh vực kinh doanh của công ty bao gồm:

  • Dịch vụ vận tải hàng hóa đường biển.
  • Dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ.
  • Dịch vụ vận tải đường sắt
  • Dịch vụ giao nhận hàng hóa, cho thuê kho bãi.
  • Dịch vụ thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • Dịch vụ giao nhận kiểm đếm hàng hóa.
  • Các dịch vụ vận tải khác.
Lĩnh vực kinh doanh vận tải Quết Tiến